EUIB
Més accepta la esmena d'EUIB a la PNL per la República
Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) defensam la república que a demés ha de ser federal sempre respectant el caràcter plurinacional
premsaeuib 18/09/2019 - 08:22:40

Més accepta la esmena d'EUIB a la PNL per la República.

Més accepta l'esmena parlamentaria feta per en Pablo Jiménez (Diputat d'EUIB al parlament dins el grup parlamentari Confederal d'Unides Podem).

Dita esmena demana "incorporar dins la proposició no de llei, el Parlament de les Illes Balears insta al Govern estatal a convocar un referèndum vinculant que permeti triar a la ciutadania la forma d'estat que prefereixi, triant entre la fórmula actual de monarquia parmanentària i la de República federal per al conjunt de l'Estat que garanteixi per llei els drets socials, laborals, ambientals, territorials i culturals de les persones així com la preservació ambiental del territori. Sense perjudici d'altres debats i referèndums sobre nous processos constituents."

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) defensam la república que a demés ha de ser federal sempre respectant el caràcter plurinacional i a la defensa dels drets humans, en els que la pau, la convivència i la justícia social siguin els referents principals. 

En paraules del nostre diputat Pablo Jiménez "Donam suport a la PNL, per que entenem que podem compartir un mateix objectiu, d'aconseguir una república amb les mateixes característiques descrites dins la nostra esmena". 

 

Reciente
Visto
Comentado