Conselleria d’Afers Socials i Esports
La Conselleria d’Afers Socials i Esports adjudica 200.000€ en ajuts per a programes de seguiment esportiu de les federacions
Aquests programes estan pensats per millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes
fundacioesportbalear.es 18/09/2019 - 13:27:14

La Conselleria d’Afers Socials i Esports adjudica 200.000€ en ajuts per a programes de seguiment esportiu de les federacions

La Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de la Direcció General d’Esports, ha adjudicat els ajuts per a programes de seguiment esportiu de les federacions esportives de les Illes Balears. Aquests programes estan pensats per millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d’iniciació i de perfeccionament esportiu, així com per permetre la detecció precoç de talents en la pràctica d’una modalitat esportiva específica.

L’objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears perquè puguin ajudar al desenvolupament de programes de seguiment esportiu, i s’hi poden acollir les federacions esportives de les Illes Balears legalment reconegudes i inscrites en el Registre d’entitats esportives de les Illes Balears.

*Despeses imputables*

Entre les despeses imputables hi ha:

- Despeses relacionades amb els desplaçaments a competicions o concentracions dels esportistes o de personal tècnic del programa de  seguiment (desplaçaments en avió o en vaixell per anar a la competició;  transport a la localitat de destinació en bus o taxi, lloguer de vehicles,  etc., i allotjament i manutenció a la localitat de destinació).
- Despeses de vestuari esportiu i material esportiu fungible, en cap cas  inventariable ni genèric. En la factura ha de constar el detall concret amb  preus unitaris.
- Retribucions del personal tècnic esportiu al servei dels perceptors de  les subvencions, per raó del treball duit a terme i les cotitzacions  obligatòries als ens gestors del sistema de previsió social.
- Treballs de naturalesa tècnica esportiva, fets per empreses externes o  professionals independents. A efectes informatius, cal adjuntar a la   factura i al rebut una còpia del conveni o contracte o del full d’encàrrec  professional.
- Despeses d’assessoria laboral, fins a un màxim de 150 euros/mes.

L’activitat subvencionada l’ha de dur a terme la federació esportiva beneficiària de la subvenció.


Federació

Nom programa

Total

Federació Balear d'Escacs

Escacs

9.882,13 €

Federación de Voleibol de les Illes Balears

Volei platja

9.710,00 €

Federació de Padel de les Illes Balears

Padel

1.830,02 €

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

ciclisme

15.250,21 €

Federació Balear de Vela

Vela

9.150,12 €

Federació Balear de Natació

Waterpolo masculí

1.982,53 €

Federació de Patinatge de les Illes Balears

Patinatge

2.193,03 €

Federació Balear de Natació

Waterpolo femení

3.050,04 €

Federació Gimnastica Illes Balears

Gimnastica Ritmica

3.050,04 €

Federació de Futbol de les Illes Balears

Futbol Masculí

18.300,25 €

Federació de Futbol de les Illes Balears

Futbol Sala

7.930,11 €

Federació de Futbol de les Illes Balears

Futbol Femení

8.296,11 €

Federació Balear de Golf

Pitch & Putt

9.516,13 €

Federació Balear de Golf

Golf

24.400,33 €

Federació Balear d'Handbol

Handbol

18.300,25 €

Federació Balear de Piragüisme

Piragüisme

8.235,11 €

Federació Balear d'Activitats Subacuaticas

Act. Subacuaticas

2.000,00 €

Federació d'Atletisme de les Illes Balears

Atletisme

6.050,00 €

Federació de Tennis Taula de les Illes Balears

Tennis taula

12.200,17 €

Federació Balear de Judo i EEAA

Judo a Mallorca

13.725,19 €

Federació Balear de Kickboxing

Kickboxing

12.200,17 €

Federació Balear de Rugby

Rugby

2.745,04 €

199.996,98 €


Reciente
Visto
Comentado