GOB
Demanam els expedients sancionadors en matèria de pesca en aigües interiors i comercialització, a l'illa de Mallorca
Durant el 2021, s'han interposat 75 sancions pesqueres a Mallorca, d'un import total de 28.827 €.
gobmallorca.com 10/08/2022 - 12:46:24

Demanam els expedients sancionadors en matèria de pesca en aigües interiors i comercialització, a l'illa de Mallorca

Embarcació de vigilància de la Reserva Marina de Cala Rajada. Arxiu Fundació Marilles.

Durant el 2021, s'han interposat 75 sancions pesqueres a Mallorca, d'un import total de 28.827 €.

Aquest any, el GOB Mallorca ha demanat els expedients sancionadors en matèria de pesca, oberts en l'any 2021, que han estat tramitats per la Direcció General de Pesca i Medi Marí. Després de fer-ne la consulta, consideram convenient compartir les dades amb totes vosaltres, així com fer-ne una breu valoració.

En primer lloc, veiem que a través dels diferents cossos capacitats per obrir expedients sancionadors, a Mallorca, s'han interposat 75 sancions pesqueres durant el 2021. La gran majoria de les sancions han estat a pescadors recreatius (57), però també a professionals (12), bussejadors recreatius (2) i a restaurants (4). L'import de les sancions oscil·la entre els 30 € i els 3.200 € amb un total de 28.827 € recaptats.

Pel que fa als motius de les sancions (tipus d'infracció), aquests varien en funció del tipus d'usuari, així com també ho fa l'import què algunes vegades correspon a una suma d'infraccions.

Entre les infraccions més habituals es troben, la pesca sense llicència, no expedida o caducada (amb sancions d'uns 300 €), la pesca a l'interior d'instal·lacions portuàries (d'uns 30 €), la pesca en zona de veda o reserva integral de la Reserva Marina (900 - 1.000 €) o la falta d'etiquetatge, nota de venda o document de traçabilitat (700 - 1.000 €), entre altres.

Nombre d'expedients sancionadors oberts per cada un dels cossos capacitats per a fer-ho.

Del total dels expedients en aigües de Mallorca durant l'any 2021, 40 d'ells han estat oberts per la Guàrdia civil, dels quals, 18 han anat a càrrec de la Patrulla Fiscal i de Fronteres i 4 del Servei Marítim Provincial. Els inspectors de pesca de la Direcció General de Pesca i Medi Marí van obrir 12 expedients, fent-se càrrec de les sancions dels 4 restaurants (un total de 4.420 €). També els inspectors de pesca del MAGRAMA van obrir 4 expedients a pescadors professionals, tot i que no sabem l'import de la sanció. Els inspectors de la Delegació de Govern van obrir 7 expedients, la majoria a pescadors professionals per pescar especialment en zona de veda dins una reserva marina. Finalment, 12 expedients s'han obert per part dels vigilants de les Reserves Marines de Mallorca, (7 Badia de Palma, 2 Illa del Toro, 2 Llevant de Mallorca i 2 al Migjorn de Mallorca).

Pel que hem pogut veure, en total s'han produït 19 infraccions que han acabat en sanció dins les reserves marines de Mallorca. De totes elles, sembla que en la Reserva Marina de la Badia de Palma és on es produeixen més infraccions pesqueres (9), no produint-se gairebé en la resta de reserves de l'illa. Especialment, ens sobta la falta de sancions dins la Reserva Marina del Llevant de Mallorca (2), una per part dels vigilants i l'altra per inspectors de la Delegació de Govern, i en la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca (2) on els vigilants, van sancionar a un pescador professional per no tenir autorització i pescar amb arts no autoritzats i a un pescador recreatiu per incompliment de la veda de raor Xyrichtys novacula així com per capturar exemplars amb talla no reglamentària.

En general, no sembla que hi hagi gaire activitat sancionadora a la nostra illa. Ens preocupa aquesta baixa activitat, ja que sembla que no hi hagi gairebé actuacions fraudulentes. Però això és veritablement així? Si parlam de pesca il·legal a les nostres illes, sovint les fonts oficials i el boca-orella no coincideixen, i això és quelcom amb el que hem d'acabar.

Existeix una flota pesquera extensa a les nostres illes. El 2019, hi havia 273 llicències de pesca professional i més de 40.000 llicències de pesca recreativa (entre individuals, d'embarcació, submarina i esportiva), actualment sembla que aquesta xifra arriba prop de les 50.000. Sobta que, amb aquest volum d'activitat, no hi hagi més sancions al llarg de l'any. Segons el que hem pogut comprovar amb les dades que se'ns han facilitat, la pesca sense llicència (no expedida o caducada) és una pràctica bastant habitual, així com la pesca dins instal·lacions portuàries, actuacions que són molt observades per la població i poc denunciades. Sembla que s'han normalitzat les actuacions fraudulentes al voltant de la pesca, tant és així que a l'estiu, incrementa la quantitat de peix que es comercialitza a restaurants, en molts dels casos, a partir de la pesca recreativa. No obstant, només 4 sancions s'han interposat a Mallorca. Un nombre que d'enfora sembla coincidir amb la realitat que parla la gent que es troba dins el sector. Un recent estudi realitzat per la Fundació Marilles sobre la pesca il·legal, on s'han fet un gran nombre d'entrevistes a diferents actors (entre ells al sector de la restauració de les diferents illes), indica que aquesta és una problemàtica real. Així mateix, ho confirmen des de les administracions locals i autonòmiques, on admeten que existeix una problemàtica amb la comercialització il·legal a Balears.

Per això, des del GOB Mallorca demanam que s'incrementin els esforços de vigilància i control de les normes reguladores, vigilant al mar, i especialment dins les reserves marines, doncs compten amb els instruments per a fer-ho. Però a més, exigim una millora de la traçabilitat dels productes pesquers per tal que tot el peix que es comercialitzi i consumeixi a les nostres illes, en pugui ser fàcilment identificat el seu origen.

Aquesta demanda va dirigida a les administracions responsables de la gestió pesquera, però estenem una petició de responsabilitat a totes les persones consumidores d'aquests recursos. És responsabilitat de totes i cada una de nosaltres exigir la seva procedència i no mirar cap a un altre costat.

També l'estenem als pescadors, professionals i recreatius, els hi demanam responsabilitat, si més no, per al seu propi benefici. Al sector pesquer no li convé que se l'associi amb males pràctiques, ja que li pot suposar un augment de les restriccions en el futur, limitant la seva activitat. Això pot ser més perjudicial per als professionals, perquè és la seva font d'ingressos principal, però per als recreistes pot arribar a posar en risc la seva activitat, especialment en els espais més sensibles com les Àrees Marines Protegides.

 

Reciente
Visto
Comentado