Per tal de valorar i cartografiar el conjunt en tota la seva extensió a Sa Coma
S’ha dut a terme la primera campanya d’intervenció dins del projecte triennal d’investigació, documentació i recuperació del conjunt arqueològic de Na Pol a sa Coma a Sant Llorenç
Gràcies a una sèrie de cales arqueològiques a diferents punts de l’àmbit, s’ha observat que, a diferencia del talaiot, els murs de l’àmbit no estan bastits en contacte amb la roca mare.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 21/09/2020 - 03:20:00
Amb l’ajuda d’una excavadora mixta, s’ha extret els abocaments, guardant aquells elements constructius de factura prehistòrica que poden servir en una futura intervenció de restauració del talaiot.

Primera campanya d'intervenció dins el conjunt arqueològic de Na Pol a sa Coma. Entre els dies 7 i 18 de setembre s’ha dut a terme la primera campanya d’intervenció dins del projecte triennal d’investigació, documentació i recuperació del conjunt arqueològic de Na Pol a sa Coma gràcies a una subvenció de 14.000€ del Consell de Mallorca per a la recuperació d’espais arqueològics. Aquesta campanya inicial s’ha centrat en la recuperació i adequació del conjunt monumental i el seu entorn immediat i hi ha participat els arqueòlegs Borja Corral, Raquel Barceló, Carlos de Salort i Alejandro Valenzuela.

Per tal de valorar i cartografiar el conjunt en tota la seva extensió, s’han eixermat ullastres i eliminat la vegetació baixa, principalment al sector nord-oest, on hi havia diferents abocaments de pedres i sediments procedents de les estructures arqueològiques, peltret d’obra i deixalles d’època recent. Amb l’ajuda d’una excavadora mixta, s’ha extret els abocaments, guardant aquells elements constructius de factura prehistòrica que poden servir en una futura intervenció de restauració del talaiot i/o les estructures adjacents.

La Cambra de Comerç de Mallorca organitza 30 tallers gratuïts per a impulsar la digitalització del petit comerç. Aquests tallers anomenats “Obre la teva porta al món digital”.

S’ha re-excavat l’àmbit nord adossat al talaiot, cosa que ha permès documentar un anivellament sense materials arqueològics dipositat en època recent. Només a l’extrem oest de l’àmbit s’ha pogut documentar un nivell de pedres que podria estar vinculat a un paviment d’època prehistòrica. Gràcies a una sèrie de cales arqueològiques a diferents punts de l’àmbit, s’ha observat que, a diferencia del talaiot, els murs de l’àmbit no estan bastits en contacte amb la roca mare.

També s’ha començat a despedregar el primer nivell d’enderroc del talaiot, cosa que ha permès definir i documentar una cambra interna entorn d’una gran columna central. Altrament, s’ha buidat de deixalles la cova que hi ha a l’est del talaiot i s’ha tancat l’accés per tal d’evitar nous abocaments de deixalles i el deteriorament per mor de l’accés incontrolat de persones. En les pròximes setmanes es té previst col·locar un nou panell explicatiu amb una nova planimetria i explicació del jaciment.

En definitiva, aquesta campanya ha establert un primer contacte que ha permès obtenir una perspectiva global del jaciment, fonamental per a projectar en un futur una intervenció d’excavació arqueològica i posada en valor integral del jaciment de Na Pol.


La Cambra de Comerç de Mallorca organitza 30 tallers gratuïts per a impulsar la digitalització del petit comerç. Aquests tallers anomenats “Obre la teva porta al món digital”, van dirigits a comerços i PIMES i tenen l'objectiu de ser sessions formatives de curta durada, impartides per professionals de la comunicació, el màrqueting i la gestió comercial, per a actualitzar els coneixements i les eines que permetin la digitalització i la millora de la gestió estratègica dels negocis.

El cicle de tallers s'emmarca en el Programa de Suport al Comerç Minorista de la Cambra d'Espanya i la Secretaria d'Estat de Comerç, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Els tallers s'inclouen, enguany, en el Pla de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius per a ajudar a reactivar el comerç local i de proximitat en els municipis de Balears. Tots els tallers es realitzaran en format webinar a través de la plataforma Zoom i seran gratuïts prèvia inscripció. En aquest enllaç podeu consultar l'agenda i la disponibilitat.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado