Escola de famílies: Un espai dirigit a totes aquelles persones, famílies
A dia d’avui el CTI de Manacor atén a 64 persones i ofereixen programes ambulatoris per al tractament d’addiccions a substàncies i comportamentals
Addiccions comportamentals: destinat a persones amb un problema d’addicció comportamental primari i l’entorn familiar, soci-laboral així com les seves característiques personals li permetin realitzar un tractament
AGENCIA MANACORNOTICIAS 16/07/2021 - 01:20:00
Projecte Jove: destinat a donar una resposta a la problemàtica tant d’addicció a substàncies com d’ús problemàtic de tecnologies digitals entre la població més jove.

CENTRE DE TRACTAMENT INTEGRAL DE MANACOR. VÍA Alemanya 38, Manacor. Tel: 971 843 033. QUÈ SON ELS CTI?. Els Centres Integrals de Tractament (CTI) permeten oferir una major cobertura de serveis, ampliar la oferta de programes existents en el territori, així com una millor adaptació a la problemàtica concreta de cada zona on són presenta, plantejant la intervenció des d’equips multidisciplinars i altament professionalitzats.

DES DE QUAN ESTEM A MANACOR I QUE FEM. Des de els inicis de Projecte Home Balears a l’any 1987 s´han ates a moltes persones de la comarca de Manacor als nostres centres de Mallorca. Però sabem que si al fet de tenir un problema d’addició, a més li afegim un problema de distancia dels centres de tractament, la problemàtica es multiplica i es fa més difícil l’atenció de les persones amb problemes d’addicció i les seves famílies.

Tractament de l’alcoholisme : des d’aquest programa donam resposta a les persones que presenten problemes amb l’alcohol amb un model de tractament ambulatori.

Per això el mes de setembre de 2019 es va obrir un centre de tractament ambulatori a la ciutat de Manacor. L’octubre de l’any 2020 va entrar en funcionament el Centre de Tractament Integral a Manacor. D’aquesta manera en el CTI atenem d’una forma més especifica la problemàtica de l’addicció des del territori on s´ubica, millorant la resposta, la rapidesa, l’atenció i l’atenció del programa o servei on acudir. A dia d’avui el CTI de Manacor atén a 64 persones.

QUÈ OFEREIXEN?. Els CTIs ofereixen programes ambulatoris per al tractament d’addiccions a substàncies i comportamentals. A més ofereixen recursos per a famílies i actuacions i programes de prevenció.

PROGRAMES I DISPOSITIUS DELS CTI’S. Unitat de Diagnòstic: s’atenen totes les demandes que es reben tant per part de les persones que ho necessiten com per els familiars que volen rebre algun tipus d’informació. Des de l’equip de diagnòstic es fa una valoració del cas a partir d’una sèrie de variables (situació social, laboral, mèdica, psiquiàtrica, judicial...) que ens facilitaran saber quin programa s’adapta millor a la persona.

Reinserció: darrera fase dels programes residencials finalitza amb una fase formativa de reinserció social, amb l`objectiu d`aconseguir l`autorealització personal, la inserció laboral i la integració autònoma i satisfactòria en l`àmbit familiar i social.

Programa Horabaixa: dirigit a persones consumidores de drogues amb suficients recursos personals i socials per a realitzar un procés terapèutic en paral·lel amb una vida normalitzada i sense la necessitat d’allunyar-se del seu entorn habitual.

Centre de dia. El centre de dia és un dispositiu integral d'atenció a les addiccions que està a l'abast de totes aquelles persones que requereixin un tractament personalitzat a les seves característiques i necessitats. Al centre es poden realitzar diferents activitats educatives, terapèutiques, d'oci i temps lliure i trobar un espai on tractar les diferents problemàtiques.

Tractament de l’alcoholisme : des d’aquest programa donam resposta a les persones que presenten problemes amb l’alcohol amb un model de tractament ambulatori.

Addiccions comportamentals: destinat a persones amb un problema d’addicció comportamental primari i l’entorn familiar, soci-laboral així com les seves característiques personals li permetin realitzar un tractament de manera ambulatòria.

Projecte Jove: destinat a donar una resposta a la problemàtica tant d’addicció a substàncies com d’ús problemàtic de tecnologies digitals entre la població més jove.

Escola de famílies: Un espai dirigit a totes aquelles persones, famílies, professionals i la societat en general que tinguin interès o inquietuds diverses sobre les diferents àrees del fenomen de les addiccions i de l’educació. Tant des d’una perspectiva d’informació, orientació, prevenció i/o tractament.

Prevenció: Les actuacions preventives del consum de drogues i altres addiccions es duen a terme en diferents nivells: institucions, empreses, centres educatius i associacions.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado